Ανακοινώσεις

Λήψη μέτρων πρόληψης λόγω Κορονοϊού

Συνεπεία της εξάπλωσης του Κορονοϊού και της επιβεβλημένης ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης, ισχύουν τα κατωτέρω:

Ανάρτηση Ισολογισμού 2015

Αναρτήθηκε σήμερα ο Ισολογισμός για το 2015. Δείτε τον στα σχετικά κείμενα.

Ανάρτηση Ισολογισμού 2014

Αναρτήθηκε σήμερα ο Ισολογισμός για το 2014. Δείτε τον στα σχετικά κείμενα.

Πρόσκληση των μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε τακτική συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα στο αρχείο pdf.

Ανάρτηση Ισολογισμού 2013

Αναρτήθηκε σήμερα ο Ισολογισμός για το 2013. Δείτε τον στα σχετικά κείμενα.

Πρόσκληση των μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε τακτική συνέλευση που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2014, στα γραφεία της εταιρείας. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα στο αρχείο pdf.

Ανάρτηση Ισολογισμού 2012

Αναρτήθηκε σήμερα ο Ισολογισμός για το 2012. Δείτε τον στα σχετικά κείμενα.