Πρόσκληση των μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε τακτική συνέλευση που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2014, στα γραφεία της εταιρείας. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα στο αρχείο pdf.